Heropening Academie Dilbeek

Na overleg tussen het gemeentebestuur, de politie en de Dilbeekse scholen is vanmiddag beslist dat de schoolpoorten dinsdagochtend weer open gaan. Dit standpunt blijft gehandhaafd voor zover het dreigingsniveau voor Dilbeek niet verhoogd.

Het gemeentebestuur wil nogmaals benadrukken dat er geen enkele indicatie is dat scholen zouden geviseerd worden of dat de dreiging zich zou verplaatsen. Dat werd ook bevestigd door OCAD.

De maatregel om de scholen voor een dag te sluiten werd genomen nadat zondagavond duidelijk werd dat het hoogste dreigingsniveau in Brussel ook maandag van kracht zou blijven. Dat zorgde voor enige onrust bij verschillende scholen. Er was echter niet genoeg tijd om veiligheidsmaatregelen te treffen.

Het college van burgemeester en schepenen besloot daarom samen met de politie en de schooldirecties dat het beter was een dag tijd te nemen om de beveiliging te organiseren. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de zitting van het college. De scholen nemen zelf een aantal veiligheidsmaatregelen en de politie zal verscherpt toezicht houden. 

Ook alle geplande evenementen in de gemeente deze week kunnen gewoon doorgaan. De politie beschikt over een lijst van activiteiten waar extra zal worden gepatrouilleerd.
groeten,
Jef

Afwezige leerkrachten

Lisa Vermeyen - Dans: afwezig op donderdag 26 november

Alice De Voght (tijdelijke vervangster Inge Braem) - AMV/muziekles: afwezig op donderdag 26 november

Jeroen Van Lerberghe - Piano-Pianobegeleiding: afwezig op dinsdag 01 december

 

Welkom in onze academie!

Je droomt ervan te dansen, te zingen, toneel te spelen, een gedicht te schrijven, een lied te maken, een instrument te bespelen, te tekenen, te schilderen,  concerten en voorstellingen te bezoeken…

Jong en oud zijn welkom in de academie voor muziek, woord en dans Dil'arte van Dilbeek. Op deze website vind je de belangrijkste informatie, zowel praktisch als over onze visie en doelstellingen. Wil je meer weten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Of kom gewoon eens langs bij één van onze vele klasconcerten en andere activiteiten.

Beeldende Kunst

We starten dit schooljaar (2015-2016) met het eerste leerjaar Algemeen Beeldende Vorming voor kinderen van zes jaar of kinderen die les volgen in het eerste jaar BaO.

Afwezige leerlingen

Ben je zelf ziek of kan je door omstandigheden de les niet bijwonen, verwittig dan zo snel mogelijk de academie. Bij voorkeur gebeurt dat via e-mail, maar telefonisch kan ook. Jongeren bezorgen een schriftelijke verklaring van de ouders.

Lesverplaatsingen

Onze leerkrachten zijn kunstenaars die naast hun lesopdracht ook optreden als podiumartiest. In bepaalde gevallen kunnen er daarom lesverplaatsingen plaats vinden.

Facebook

Je vindt ons ook op Facebook! Aarzel niet om lid te worden van onze groep!

Veelgestelde vragen

Veelgestelde_vragen_over_academie_dil_Arte.pdf

Een overzicht van de veelgestelde vragen over het cursusaanbod, de inschrijvingen,...

Activiteiten in de Academie